1
23
سال
مبلمان اشیا است ساخته دست انسان برای رفاه حال شما و همچنین زیبا ساختن و خوشتیپ نشان  دادن منزل شما استفاده بسازی دارد.
مبل

میز
گلدان
بالش

چراغ مطالعه

مبلمان شانار

گروه طراحی و تولیدی مبلمان

مبلمان به اشیاء متحرک اطلاق می شود که برای حمایت از فعالیت های مختلف انسانی مانند صندلی ، غذا خوردن و خوابیدن در نظر گرفته شده اند. مبلمان نیز برای نگه داشتن اشیاء در ارتفاع مناسب برای کار یا ذخیره وسایل استفاده می شود.

دریافت 20% تخفیف

مجموعه جدید صندلی  شانار